Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar

Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar 


Düzenleyici hesaplar bilançonun hem sol hem de sağ tarafında yer almaktadır. Bilançonun sol tarafında yer alanlar aktif düzenleyici, sağ tarafında yer alanlara ise pasif düzenleyici hesaplardır.Pasif Düzenleyici Hesaplar

302. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

308. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

322. Borç Senetleri Reeskontu (-)

337. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

371. Dönem Kârının Peşin Ödenen Vergi Ve Diğer Yükümlülükleri (-)

402. Ertelenmiş Finansal Kiralama Borçlanma Maliyetleri (-)

408. Menkul Kıymetler İhraç Farkı (-)

422. Borç Senetleri Reeskontu (-)

437. Diğer Borç Senetleri Reeskontu (-)

501. Ödenmemiş Sermaye (-)

580. Geçmiş Yıllar Zararları (-)

91. Dönem Net Zararı (-)


Aktif Düzenleyici Hesaplar

103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-)

119. Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

122. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

124. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

129. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

137. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

139. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

158. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

199. Diğer Dönen Varlıklar Karşılığı (-)

222. Alacak Senetleri Reeskontu (-)

224. Kazanılmamış Finansal Kiralama Faiz Gelirleri (-)

229. Şüpheli Ticari Alacaklar Karşılığı (-)

237. Diğer Alacak Senetleri Reeskontu (-)

239. Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı (-)

241. Bağlı Menkul Kıymetler Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

243. İştiraklere Sermaye Taahhütleri (-)

244. İştirakler Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

246. Bağlı Ortaklıklara Sermaye Taahhütleri (-)

247. Bağlı Ortaklıklar Sermaye Payları Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

249. Diğer Mali Duran Varlıklar Karşılığı (-)

257. Birikmiş Amortismanlar (-)

268. Birikmiş Amortismanlar (-)

278. Birikmiş Tükenme Payları (-)

298. Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı (-)

299. Birikmiş Amortismanlar (-)
etiketler
Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar ,
Tek Düzen Hesap Planı,
Düzenleyici Hesaplar, 

Yorumlar

Yorum Gönderme

POPÜLER YAYINLAR

Bumerang - Yazarkafe