SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları
SGK İşten Çıkış Kodları

SGK İşten Çıkış Kodları

Kodu    İşten    Çıkış Nedeni
   
 1  Deneme süreli iş sözleşmesinin işverence feshi
 2  Deneme süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi
 3  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işçi tarafından feshi 
 4  Belirsiz süreli iş sözleşmesinin işveren tarafından haklı sebep bildirilmeden feshi
 5  Belirli süreli iş sözleşmesinin sona ermesi
 8  Emeklilik (yaşlılık) veye toptan ödeme nedeniyle
 9  Malulen emeklilik nedeniyle
 10 Ölüm nedeniyle
 11  İş kazası sonucu ölüm nedeniyle
 12  Askere gitme nedeniyle
 13  Kadın işçinin evlenmesi nedeniyle
 14 İşçinin emeklilik için yaş dışında diğer şartların tamamlanması nedeni ile
 15  Toplu işçi çıkarma nedeni ile
 16 Sözleşme sona ermeden işçinin aynı işverene ait diğer iş yerine nakli nedeniyle 
 17  İş yerinin kapanması nedeni ile
 18  İşin sona ermesi nedeni ile
 19  Mevsim bitimi nedeni ile 
 20  Kampanya bitimi nedeniyle
 21 Statü değişikliği nedeniyle
 22  Diğer nedenler ile
 23 İşçi tarafından zorunlu nedenle fesih
 24 İşçi tarafından sağlık nedeniyle fesih
 25 İşçi tarafından işverenin iyi niyet kurallarına aykırı davranış nedeni ile fesih
 26 Disiplin kurulu kararı ile fesih
 27 İşveren tarafından zorunlu nedenlerle ve tutukluluk nedeniyle fesih
 28 İşveren tarafından sağlık nedeni ile fesih
 29 İşveren tarafından işçinin iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih
 30 Vize süresinin bitimi nedeni ile
 31 Borçlar Kanunu, Sendikalar Kanunu, Grev ve Lokavt Kanunu kapsamında kendi istek ve kusuru dışında fesih
 32 4046 sayılı Kanunun 21. maddesine göre özelleştirme nedeni ile feshi
 33 Gazeteci tarafından sözleşmenin feshi
 34 İş yerinin devri, işin veya iş yerinin niteliğinin değişmesi nedeniyle fesih
 36 KHK ile iş yerinin kapatılması ile
 37 KHK ile kamu görevinden çıkarma ile
 38 Kadın işçinin doğum nedeniyle işten ayrılması
 39 696 KHK ile kamu işçiliğine geçiş nedeniyle
 40 696 KHK ile kamu işçiliğine geçilememesi nedeniyle

Yorumlar

Yorum Gönderme

POPÜLER YAYINLAR

Bumerang - Yazarkafe