Satışların Maliyeti Tablosu

Satışların Maliyeti Tablosu
Satışların Maliyeti Tablosu


Satışların Maliyeti Tablosu:Bir işletmelerin dönem içindeki stok hareketlerini, üretim maliyetlerini, satılan mamul maliyetlerini, satılan hizmet maliyetlerini gösteren tablodur.


                   SATIŞLARIN MALİYETİ TABLOSU ÖRNEĞİ

ÜRETİM MALİYETİ
 
A- Direkt İlk Madde Ve Malzeme Giderleri       
B- Direkt İşçilik Giderleri
C- Genel Üretim Giderleri
D- Yarı Mamul Kullanımı ( – )
        Dönem Başı Stok ( + )
        Dönem Sonu Stok ( – )

ÜRETİLEN MAMUL MALİYETİ       

E- Mamul Stoklarında Değişim
        Dönem Başı Stok ( + )
        Dönem Sonu Stok ( – )
        İç Tüketim ( – )
 
1- SATILAN MAMUL MALİYETİ      

TİCARİ FAALİYET  

       Dönem Başı Ticari Mal Stoku ( + )  
       Dönem İçi Mal Alışları ( + )  
       Dönem Sonu Ticari Mallar ( – )  

2- SATILAN TİCARİ MALLAR MALİYETİ  

3-SATILAN HİZMET MALİYETİ  

SATIŞLARIN MALİYETİ ( 1 + 2 + 3 )

Yorumlar

Yorum Gönderme

POPÜLER YAYINLAR

Bumerang - Yazarkafe