İşletme Çeşitleri

İşletme Çeşitleri
İşletme Çeşitleri


İşletme Çeşitleri
A-Üretilen Mal ve Hizmetlere Göre İşletmeler
1-Endüstri İşletmeleri
2-Ticaret İşletmeleri
3-Hizmet

B-Üretim Araçları Mülkiyetine Göre İşletmeler
1-Kamu Kesimi İşletmeleri
2-Özel Kesim İşletmeleri
3-Yabancı İşletmeler

1-Hukuki Yapılarına Göre Özel İşletmeler
A-Kişi Şirketleri
1-Tek Kişi İşletmesi
2-Adi Şirket
3-Kollektif Şirket
4-Adi Komandit Şirket
B-Sermaye Şirketleri
1-Anonim Şirket
2-Limited Şirket
3-Hisseli Komandit Şirket
4-Kooperatif

2-Hukuki Yapılarına Göre Kamu İşletmeleri
A-Kamu İktisadi Teşebbüsleri
1-İktisadi Devlet Teşekkülleri
2-Kamu İktisadi Kuruluşları

B-Yerel Yönetim İşletmeleri
C-Katma Bütçeli Yönetim İşletmeleri
D-Döner Sermayeli İşletmeler

3-Hukuki Yapılarına Göre Yabancı İşletmeler
A-6222 Sayılı Kanuna Göre Kurulanlar
B-Petrol Kanununa Göre Kurulanlar
C-1567 Sayılı Kanuna Göre Kurulanlar
D-Uluslar Arası Anlaşmalarla Kurulanlar

4-Ulusal Kökenine Göre İşletmeler
A-Ulusal İşletmeler
B-Uluslar Arası İşletmeler
C-Çok uluslu Şirketler

Hukuki Yapılarına Göre İşletme Çeşitleri
A- Tek Kişi İşletmeleri: İşletme tek kişiye aittir ve işletme sahibi işletme faaliyetleri ile ilgili ortaya çıkabilecek işletme risklerin tümünü üstlenir.Sermayesinin sınırlı olması nedeniyle diğer şirket türleri gibi büyüme potansiyelleri yoktur.

B- Ticaret Şirketleri
- Şahıs Şirketleri
1- Adi Şirketler: İki veya daha fazla kişinin ortak olarak oluşturdukları şirket türüdür.
2-Kollektif Şirketler: Gerçek kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu, şirket alacaklarına karşı sınırlandırılmamış olan şirket türüdür.
3-Komandit Şirketler: Ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlı değildir. Diğer ortakların sorumlulukları, şirkete katıldıkları sermaye miktarı ile sınırlıdır.
                                                                                                                                                                   
- Sermaye Şirketleri
1- Anonim Şirketler: En az beş veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulan sermayesi paylara bölünmüş olan bir şirket türüdür.
2- Limited Şirketler: İki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından kurulan ortaklarının sorumluluğu şirkete getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye ile sınırlı ve sermayesi belli olan şirketlerdir.
3- Kooperatifler: Yardımlaşma yöntemiyle ihtiyaçların karşılanmasını ve ortakların çıkarlarını korumak amacıyla oluşturulan kuruluşlardır.

Yorumlar

Yorum Gönderme

POPÜLER YAYINLAR

Bumerang - Yazarkafe