Nazım HesaplarNazım Hesaplar
Nazım Hesaplar


Nazım Hesaplar: Bir işletmenin borcu, alacağı ve varlıklarında değişime neden olmayan  olmayan işlemlerin tutulması için kullanılan hesaplardır.


9. NAZIM HESAPLAR

90. Teminat Hesaplar

900. Teminat Mektuplarından Alacaklar Hesabı

901. Teminat Mektuplarından Borçlar Hesabı

91. Cirolar, Kefaletler ve Garantiler      

92. Teminat ve Emanet Verilen Kıymetler

920. Kıymetlerimizi Teminat Alanlar Hesabı

921. Teminattaki Kıymetlerimiz Hesabı

922. Kıymetlerimizi Emanet Alanlar Hesabı

923. Emanetteki Kıymetlerimiz Hesabı

93. Teminat ve Emanet Alınan Kıymetler

930. Teminat Alınan Kıymetler Hesabı

931. Teminata Kıymet Verenler Hesabı

932. Emanet Alınan Kıymetlerimiz Hesabı

933. Emanet Kıymet Verenler Hesabı

94. Yatırım İndirimi ve Finansman Fonu

95. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Vergiye Tabi Olmayan Karlar

950. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Hesabı

951. Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler Alacaklı Hesabı

952. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Hesabı

953. Vergiye Tabi Olmayan Gelirler Alacaklı Hesabı

96. Menkul Kıymetler Cüzdanları

97. Çıkarılmış Menkul Kıymetler Hesabı

98. Yabancı Paralı İşlemler                

99. Diğer Sayısal Bilgiler

Yorumlar

Yorum Gönderme

POPÜLER YAYINLAR

Bumerang - Yazarkafe