31 Eki 2019

Muhasebe Türleri


Muhasebe Türleri

Muhasebe, verileri analiz etme ve yorumlama sanatıdır. Bazı ama her iş ve her bireyin bir biçimde muhasebe kullanır belirgin olmayabilir. Bir birey, finansal bilgilerini değerlendirirken ve sonuçları başkalarına iletirken bilerek veya bilmeden muhasebeyi kullanabilir. Muhasebe herhangi bir iş için vazgeçilmez bir araçtır, küçük ya da çok uluslu olabilir.

"muhasebe" terimi, hizmet verilen grup veya gruplar bazında birçok farklı muhasebe türünü kapsar. Aşağıda muhasebe türleri verilmiştir.

1. Özel veya Endüstriyel Muhasebe: Bu muhasebe türü, yalnızca tek bir firmaile sınırlı olan muhasebe faaliyetini ifade eder. Özel muhasebeci, beceri ve hizmetlerini tek bir işverene sağlar ve işveren-çalışan bazında maaş alır. Özel terimi muhasebeciye ve verdiği muhasebe hizmetine uygulanır. Bu terim, işveren in bir kamu kuruluşu olmasına rağmen, işveren-çalışan ilişkisi nin türü söz konusu olduğunda kullanılır.

2. Muhasebe: Muhasebe, bir muhasebeci tarafından kamuya sunulan muhasebe hizmetini ifade eder. Bir uygulayıcı-müşteri ilişkisi varsa, muhasebeci bir muhasebeci olarak adlandırılır. Kamu muhasebesi, özel muhasebeden daha profesyonel olarak kabul edilir. Hem yeminli hem de yeminli mali müşavirler kamu muhasebesi hizmetleri verebilirler. Yeminli mali müşavirler tek uygulayıcılar olabilir veya iki ila yüzlerce üye boyutu arasında değişen ortaklık tarafından. Bu muhasebe firmalarının kapsamı yerel, ulusal ve uluslararası müşterileri kapsayabilir.

3. Devlet Muhasebesi: Devlet muhasebesi, federal, eyalet veya yerel olabilir, herhangi bir düzeyde bir şube veya hükümet birimi için muhasebe anlamına gelir. Devlet muhasebesi geleneksel muhasebe yöntemlerine çok benzer. Hem resmi hem de geleneksel muhasebe yöntemleri, muhasebe, dergi ve defterlerin çift girişli sistemini kullanır. Devlet muhasebe birimlerinin amacı kâr etmek yerine hizmet vermektir. Devlet birimlerinde kar güdüsü verimlilik ölçütü olarak kullanılamadığı için, diğer kontrol tedbirleri geliştirilmelidir. Kontrolü artırmak için özel fon muhasebesi kullanılır. Devlet birimleri, herhangi bir ticari kuruluş gibi hem özel hem de kamu muhasebecisinin hizmetlerini kullanabilir.

4. Mütevelli Muhasebesi: Mütevelli muhasebesi güven kavramında yatar. Bu tür bir muhasebe, bir mütevelli, yönetici, icra memuru veya güven konumundaki herkes tarafından yapılır. Onun işi kayıtları tutmak ve raporları hazırlamaktır. Bu, bir mahkeme tarafından veya bir mahkemenin yetkisi altında yetkilendirilebilir. Mütevelli muhasebeci aramak ve gayrimenkul veya güven tabi tüm mülkiyet kontrol etmelidir. Her zamanki muhasebe türlerinde yaygın olan mülkiyet kavramı var olmayan veya büyük ölçüde güvenilir muhasebe de değiştirilmiştir.

5. Milli Gelir Muhasebesi: Milli gelir muhasebesi, her zamanki işletme varlığı kavramı yerine muhasebenin kurulmasında ekonomik veya sosyal kavramı kullanır. Milli gelir muhasebesi, halkın yıllık satın alma gücünün bir tahminini sağlamakla yükümlüdür. GNP veya gayri safi milli hasıla, bir ülke tarafından belirli bir süre içinde, genellikle bir takvim yılı içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini ifade eden ilgili bir terimdir.

1 yorum: