17 Eki 2019

İşten Çıkış İhbar Süreleri Ve Tazminatı Tutarları


İşten Çıkış İhbar Süreleri Ve Tazminatı Tutarları
İşten Çıkış İhbar Süreleri Ve Tazminatı Tutarları
İhbar Tazminatı : Sözleşmede belirlenen sürelere uyulmadan işçi yada işveren tarafından iş sözleşmesinin feshedilmesiyle feseden tarafın ihbar süresine ait ücreti karşı tarafa ödemesidir.

İhbar tazminatı en son alınan brüt ücret  üzerinden hesaplanır.İhbar tazminatı hesaplamasında bir hafta 7 gün olarak dikkate alınır ve ihbar tazminatın da tavan ücret sınırı yoktur. Ayrıca hesaplanan ihbar tazminat tutarı üzerinden gelir vergisi ve damga vergisi kesintisi yapılır.

İstifa eden işçi ihbar tazminatı alamaz aynı şekilde evlilik nedeniyle işten çıkan kadınlar,
askerlik nedeniyle işten çıkanlar ve emeklilik nedeniyle işten çıkanlar kıdem tazminatı alabilirler ama ihbar tazminatı alamazlar.

İhbar tazminatı hesaplanırken ihbar süresi tespit edilir sonra bu süreye karşılık gelen tutar aylık brüt ücret üzerinden hesaplanır daha sonra gelir vergisi ve damga vergisi kesintileri yapılır.
    Hizmet Süresi                                    Bildirim Süresi      İhbar Tazminatı Tutarı


6 aydan az olan çalışma dönemi için                   2 hafta 2 Haftalık Ücret
6 aydan 1,5 yıla kadar olan çalışma dönemi için 4 hafta 4 Haftalık Ücret
1,5 yıldan 3 yıla kadar olan çalışma dönemi için 6 hafta 6 Haftalık Ücret
3 yıldan fazla olan çalışma dönemi için 8 hafta 8 haftalık Ücret

1 yorum: