18 Eki 2019

Bütçe


Bütçe
Bütçe, bir kuruluş tarafından parasal açıdan hazırlanan resmi bir iş planıdır. Bir bütçe belgesi, kuruluşun gerçekleştirmeyi planladığı belirli bir süre boyunca kesin faaliyetlerin kataloğunu içeren planı sunar ve her faaliyete benzer mali terimlerle ifade edilir. Bütçe planında yer alan etkinlikler genel olarak aşağıdaki bölümlere ayrılır:
1. Gelir elde edilen faaliyetler
·         Gelir Bütçesi
2. Gider tahakkuk eden faaliyetler:
·         Sermaye gideri bütçesi         
·         Yinelenen / işletme gideri bütçesi
Finansal planlama veya bütçeleme, genel iş yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetim ekibindeki insanlar genellikle finansal açıdan işlevleri ve faaliyetleri planlamak için çok fazla zaman harcarlar. Küçük organizasyonlarda bu planlama süreci genellikle yazılmamış veya gayri resmidir ancak kuruluşlar büyüdükçe ve operasyonlarda genişledikçe bu gayri resmi finansal bütçeleme modası yetersiz kalır ve geniş dağınıklık ların gereklerini yerine getirmez kuruluşların manevraları.
Nasıl bir bütçe oluşturmak için:
Ağır miktarlarda ama bir bütçe bina karmaşık hesaplamalar ile etkileşim bir şey değildir rağmen. Önemli olan bütçenin ne kadar gerçekçi olduğu ve mali tahsislerde gerçekten ne yle gerçekleştirileceğinin resmini tasvir ettiğidir. Alt faaliyetlerin belirlenmesi ve planlanması ve her bir etkinlikle ilişkili maliyetlerin fiksasyonu veya tahmini için yeterli zaman verilmelidir. Alt faaliyetler ana faaliyetlerde birleştirilir ve maliyetler buna göre eklenir. Büyük ölçekli bir organizasyon için, ana faaliyetlerin ve maliyetlerin kaydedilmesiyle yönetim için bir özet hazırlanır.
Yinelenen, sermaye ve gelir bütçelerinde yer alan başlıklar, işletmelere farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdakileri içerebilir:

1 yorum: