31 Eki 2019

Muhasebe Türleri


Muhasebe Türleri

Muhasebe, verileri analiz etme ve yorumlama sanatıdır. Bazı ama her iş ve her bireyin bir biçimde muhasebe kullanır belirgin olmayabilir. Bir birey, finansal bilgilerini değerlendirirken ve sonuçları başkalarına iletirken bilerek veya bilmeden muhasebeyi kullanabilir. Muhasebe herhangi bir iş için vazgeçilmez bir araçtır, küçük ya da çok uluslu olabilir.

"muhasebe" terimi, hizmet verilen grup veya gruplar bazında birçok farklı muhasebe türünü kapsar. Aşağıda muhasebe türleri verilmiştir.

1. Özel veya Endüstriyel Muhasebe: Bu muhasebe türü, yalnızca tek bir firmaile sınırlı olan muhasebe faaliyetini ifade eder. Özel muhasebeci, beceri ve hizmetlerini tek bir işverene sağlar ve işveren-çalışan bazında maaş alır. Özel terimi muhasebeciye ve verdiği muhasebe hizmetine uygulanır. Bu terim, işveren in bir kamu kuruluşu olmasına rağmen, işveren-çalışan ilişkisi nin türü söz konusu olduğunda kullanılır.

2. Muhasebe: Muhasebe, bir muhasebeci tarafından kamuya sunulan muhasebe hizmetini ifade eder. Bir uygulayıcı-müşteri ilişkisi varsa, muhasebeci bir muhasebeci olarak adlandırılır. Kamu muhasebesi, özel muhasebeden daha profesyonel olarak kabul edilir. Hem yeminli hem de yeminli mali müşavirler kamu muhasebesi hizmetleri verebilirler. Yeminli mali müşavirler tek uygulayıcılar olabilir veya iki ila yüzlerce üye boyutu arasında değişen ortaklık tarafından. Bu muhasebe firmalarının kapsamı yerel, ulusal ve uluslararası müşterileri kapsayabilir.

3. Devlet Muhasebesi: Devlet muhasebesi, federal, eyalet veya yerel olabilir, herhangi bir düzeyde bir şube veya hükümet birimi için muhasebe anlamına gelir. Devlet muhasebesi geleneksel muhasebe yöntemlerine çok benzer. Hem resmi hem de geleneksel muhasebe yöntemleri, muhasebe, dergi ve defterlerin çift girişli sistemini kullanır. Devlet muhasebe birimlerinin amacı kâr etmek yerine hizmet vermektir. Devlet birimlerinde kar güdüsü verimlilik ölçütü olarak kullanılamadığı için, diğer kontrol tedbirleri geliştirilmelidir. Kontrolü artırmak için özel fon muhasebesi kullanılır. Devlet birimleri, herhangi bir ticari kuruluş gibi hem özel hem de kamu muhasebecisinin hizmetlerini kullanabilir.

4. Mütevelli Muhasebesi: Mütevelli muhasebesi güven kavramında yatar. Bu tür bir muhasebe, bir mütevelli, yönetici, icra memuru veya güven konumundaki herkes tarafından yapılır. Onun işi kayıtları tutmak ve raporları hazırlamaktır. Bu, bir mahkeme tarafından veya bir mahkemenin yetkisi altında yetkilendirilebilir. Mütevelli muhasebeci aramak ve gayrimenkul veya güven tabi tüm mülkiyet kontrol etmelidir. Her zamanki muhasebe türlerinde yaygın olan mülkiyet kavramı var olmayan veya büyük ölçüde güvenilir muhasebe de değiştirilmiştir.

5. Milli Gelir Muhasebesi: Milli gelir muhasebesi, her zamanki işletme varlığı kavramı yerine muhasebenin kurulmasında ekonomik veya sosyal kavramı kullanır. Milli gelir muhasebesi, halkın yıllık satın alma gücünün bir tahminini sağlamakla yükümlüdür. GNP veya gayri safi milli hasıla, bir ülke tarafından belirli bir süre içinde, genellikle bir takvim yılı içinde üretilen tüm mal ve hizmetlerin toplam piyasa değerini ifade eden ilgili bir terimdir.

27 Eki 2019

Muhasebe İhtiyaçlarınıza Çözümler


Muhasebe İhtiyaçlarınıza Çözümler

Finansal raporlar ve analizler her işletmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve uygun insan gücü alımı açısından önemli harcamalar gerektirebilir. Büyük miktarda genel gider muhasebeci istihdam tahakkuk ve dolayısıyla dış kaynak bu gideri azaltmak için iyi bir seçenektir.

Her kuruluşta yönetim, işletmenin işleyişine erişmek için gelir ve kar ve zarar beyanı gerektirir. Sayılar, işletmenin performansını değerlendirmek ve çeşitli gider ve gelir başkanlarını anlamak için gereklidir. Bir organizasyonun verimli bir şekilde yönetilmesi minimum yatırımla maksimum kazanç sağlayacaktır ve bu her yönetimin hedefidir. Kuruluş tarafından istihdam edilen muhasebeciler genellikle mali tablolar hazırlar ve yapılması gereken tüm faturalar ve ödemeler üzerinde tam bir görünürlük tutar. Bu kiralanan tüm muhasebeciler için maaş ve diğerleri arasında kendi oturma ve elektrik gibi diğer giderleri de gerektirir gibi gerekli olsa da bir ev muhasebe ekibi olması pahalı olduğunu kanıtlayabilirim.

Daha düşük maliyetlerle gelişmiş hizmetler sağladığı için muhasebe yi dış kaynak kullanımı maliyetlerinizi azaltmak için iyi bir yoldur. Ayrıca, bir muhasebe ekibini yönetmek zorunda kalma zahmetinden sizi kurtarır ve muhasebenizi dış kaynaktan temin ettiğiniz şirketin tüm finansal sorgularınız için ulaşabileceğiniz tek bir iletişim noktası vardır. Tüm faturalar ve faturalar taranmalı ve hizmeti veren şirkete postalanmalıdır ve tüm ödemelerin ayrıntılarını muhafaza eder ve hatta ödemeleri sizin adınıza yapar. Genel muhasebe kitapları da onlar tarafından korunur ve bu nedenle tüm evrak kaydedilir ve aynı zamanda diğer faaliyetler için kullanabileceğiniz daha fazla alan yapar.

Bir muhasebeci yanı sıra bir EBM yöneticisi size dış kaynak şirket tarafından sağlanan ve böylece tüm muhasebe çok profesyonelce yönetilir. Vergi hizmetleri de dış kaynak atamaları üstlenen şirketler tarafından sağlanan ve hatta planlama dosyalama kadar tüm vergi ihtiyaçlarını ilgilenir. Doğada karmaşık olan işlemlere müsamaha gösterirken, olasılıklar konusunda da onlara yardımcı olmak için vergi üzerine araştırmalar yapılır. Bir işletmeyi başarılı bir şekilde çalıştırmak için temel temel olan doğru ve zamanında raporlar bir düğmeye tıklayarak sağlanır. Tüm finansal bilgileriniz çevrimiçi olarak kullanılabilir ve gün veya gece boyunca istediğiniz zaman sizin aranızda erişilebilir. Artık ihtiyacınız olan verileri almak için dosya yığınları arasında arama yapmak zorunda ve internet üzerinden çeşitli raporlar çekebilirsiniz. Paylaştığınız tüm veriler güvenli bir sunucuda saklanır ve bilgiler gizli tutulur ve yalnızca sizin ve sizin yetkiverilen personeliniz tarafından görüntülenebilir.

Bordro hizmeti de bu şirketler tarafından sağlanmaktadır ve maaş ve bunların ödenmesi hazırlanmasında yardımcı olur ve tamamen tüm bordro girdileri dikkat çekmek. Kar amacı gütmeyen kuruluşlar genellikle sıkı bütçeler ancak doğru bir şekilde tüm mali vitrin gerekir ve onlar da para kazanmak ve temel yetkinlikleri odaklanmak için kendi muhasebe dış kaynak olabilir çalıştırın. Dış kaynaklı muhasebe hizmetleri hesapları korumak için QuickBooks kullanın ve bu numaraları anahtar için mükemmel bir yazılım ve doğru veri korunmasında yardımcı olur. Tahmin ve bütçeleme hizmetleri de bu şirketler tarafından sağlanır ve ofis binalarınızdan uzakta olmasına rağmen muhasebe ekibiniz olarak işlev görürler.

25 Eki 2019

Denetim Riski


Denetim Riski

Bir varlık, sanayinin türü, düzenleyici ortamı, varlığın büyüklüğü, rekabet ortamı, ekonominin durumu ve operasyonların karmaşıklığı nedeniyle risk faktörlerinin sayısının mevcut olduğu bir ortamda çalışır. Bu tür riskler finansal tabloların hazırlanmasını etkileyebilir veya etkilemeyebilir. Denetçi, sadece finansal tabloları her iki şekilde de etkilenebilen bu risklerle ilgilenir. Denetçinin, finansal tabloların, geçerli finansal raporlama çerçevesi çerçevesinde firmanın mali ilişkilerine doğru ve adil bir şekilde baktığını gösteren çeşitli denetim tekniklerini uygulayarak makul güvence alması bir gerçektir. Ancak makul teminat kavramı, denetçinin mali tabloların maddi olarak yanlış ifade edildiği ve denetçi görüşünün aykırı olduğu anlamında uygunsuz bir görüş bildirme riski olduğunu göstermektedir. Böyle bir risk denetim riski olarak bilinir.

Denetçinin ana odak noktası, denetim riskini kabul edilemez derecede düşük bir düzeye düşürmek için uygun bir denetim görüşü oluşturmak için yeterli denetim kanıtı elde etmek için prosedürler tasarlayarak planlama ve denetim icra etmeye devam etmektedir. Bu strateji denetim hedefleri ile tutarlıdır.

Maddiyat

Her denetim riski, maddi veya önemli olmadıkça denetçi için önemli değildir. Denetim prosedürleri ni gerçekleştirirken tespit edilebilecek herhangi bir maddi yanlış beyanın aslında denetim riskinin kaynağı olduğu anlamına gelir. Denetim riskini sınırlamak için denetçinin, denetim başlamadan önce ve denetim sürecinde kapsamlı denetim prosedürleri uygulayıp malzeme nin yanlış beyan riskini değerlendirmesi gerekir. Bu tür prosedürler, varlığı ve çevresini anlamak ve denetim yaklaşımının, tarafın işleyişi ve çevresine uygun olarak mesleki yargılar üzerinde tasarlanmasıdır. Denetçinin böyle bir ortamda neyin yanlış gidebileceğini değerlendirmesi gerekir ve bu da mali tabloların hazırlanmasını önemli ölçüde etkileyebilir.

Malzeme yanlış beyanları riski düzeyleri

Denetçi, maddi yanlış beyanların riskini iki düzeyde dikkate alır. İlk olarak genel finansal tablolar düzeyinde, finansal tablolarla ilgili maddi yanlış beyan riskinin finansal tabloların ve birçok iddianın hazırlanmasını potansiyel olarak etkileyebilecek tir. Tam olarak konuşursak, denetçinin iç kontrol sisteminde ki mali tabloların maddi olarak yanlış beyankoşullarını artıran genel eksiklikleri gözlemlediği zaman, maddi yanlış beyanriskinin genel düzeyi olarak adlandırılır. Maddi yanlış beyan riskinin ikinci düzeyi, finansal tabloların belirli bir öğesinin yanlış beyanlanmasına neden olabilecek bireysel hareketler ve hesap bakiyeleri ile ilgilidir. Bu riski karşılamak için denetçi, denetim riskini kabul edilebis düzeyde düşük seviyeye düşürmek için yeterli uygun denetim kanıtını elde etmeye çalışılır.

Denetim riski türleri


Doğal risk

Bazı hesaplar, iddialar veya tutarlar, iç kontrol prosedürlerinde özel bir düzenleme yapılmadığı durumlarda, bireysel olarak veya diğer yanlış beyanlarla birleştirildiğinde, malzeme yanlış beyanlarına karşı doğal olarak savunmasızdır. bu tür hesapların, iddiaların veya tutarların özgüllüğünü görüntüleyin. Karmaşık hesaplamalarda, tahminlerde, varlıklarda ve stok değerlemelerinde, döviz hareketlerinde ve yan hesapların konsolidasyonunda doğal risk hakim olabilir.

Kontrol riski

Denetçi, iç kontrol sistemindeki zayıflıkları veya eksiklikleri gözlemlediğinde, olası önleme, tespit edilmeme ve hataların zamanında düzeltileme durumlarına yol açarsa, bu gibi durumlar kontrol riski olarak bilinir. Yönetim tarafından benimsenen iç kontrollerin etkisizliği ve verimsizliği kontrol riskinin kaynağı olduğunu ve denetçi tarafından bir görüş oluşturmak için makul güvence elde etmek için derinlemesine prosedürler ve ayrıntılı testler gerektirdiğini ima eder. doğru ve adil bir görünüm.

Algılama riski

Algılama riski, denetçinin kapsamlı bir şekilde somut prosedürler veya denetim metodolojileri gerçekleştirmesine rağmen herhangi bir maddi yanlış beyanı tespit edemediği durumlardır. Algılama riski sıfıra indirilemese de, denetim prosedürünün etkinliği ve uygulaması ile kabul edilebilir derecede düşük bir seviyeye indirilebilir.

20 Eki 2019

Kontrol Hesaplarının Amacı
Denetim hesaplarına sahip olmanın nedenleri şunlardır:

1. Doğruluğu kontrol edin

Satış defteri ve satınalma defterindeki kişisel hesaplarda yapılan girişlerin doğruluğunu kontrol ederler. Girişleri deftere nakletmekte hata yapmak çok kolaydır, çünkü yapılacak yüzlerce giriş olabilir. Rakamlar aktarılabgörünebilir. Bazı girişler tamamen atlanabilir, böylece fatura veya ödeme hareketi olması gerektiği gibi kişisel bir hesapta görünmez. Karşılaştırarak:

o Borçlular hesabının toplam bakiyesi, satış defterindeki kişisel hesaplardaki bireysel bakiyelerin toplamı ile birlikte hesapta dır.

o Alacaklılar hesabının toplam bakiyesi, satın alma defterindeki kişisel hesaplardaki bireysel bakiyelerin toplamı dır.

Hatalar yapıldığı gerçeğini belirlemek mümkündür.

2. Hataların yeri

Ayrıca, denetim hesaplarına deftere nakil günlük veya haftalık, hatta aylık olarak yapıldığı hataların bulunduğu yerde de yardımcı olabilir. Bir katip bir faturayı veya ödemeyi kişisel bir hesaba kaydetmezse veya bir işlem hatası yaparsa, örneğin yıl içinde yüzlerce veya binlerce işlem göz önüne alındığında, hata veya hataları bir yılın sonunda bulmak zorlu bir görev olacaktır.

Denetim hesabı kullanılarak, satış veya satınalma defterindeki tek tek bakiyelerle karşılaştırma ayın her haftası veya günü için yapılabilir ve hata hesapların var olmamasından çok daha hızlı bir şekilde bulunabilir.

3. İç kontrol için

Büro muhasebesi görevlerinin ayrı olduğu durumlarda, kontrol hesabı bir iç çek sağlar. Hesaplara giriş gönderen kişi, işi satış ve satınalma defteri hesaplarına giriş göndermek olan farklı bir kişiyi kontrol etmek tir.

4. Daha basit ve hızlı bir şekilde

Bir deneme bilançosu veya bilanço üretmek için borçlular ve alacaklılar daha hızlı bilanço sağlamak için. Bir kontrol hesabındaki tek bir bakiyenin, satış veya satınalma defterindeki birçok bireysel bakiyeden daha basit ve hızlı bir şekilde beklendiği açıktır.

Bu aynı zamanda, kişisel hesaplar yalnızca muhtıra hesapları olduğundan ve kontrol hesapları çift giriş sistemi için gerekli hesapları sağladığından, çift girişli muhasebe sistemindeki hesap sayısının yönetilebilir boyuta indirilmesi anlamına gelir.

18 Eki 2019

Bütçe


Bütçe
Bütçe, bir kuruluş tarafından parasal açıdan hazırlanan resmi bir iş planıdır. Bir bütçe belgesi, kuruluşun gerçekleştirmeyi planladığı belirli bir süre boyunca kesin faaliyetlerin kataloğunu içeren planı sunar ve her faaliyete benzer mali terimlerle ifade edilir. Bütçe planında yer alan etkinlikler genel olarak aşağıdaki bölümlere ayrılır:
1. Gelir elde edilen faaliyetler
·         Gelir Bütçesi
2. Gider tahakkuk eden faaliyetler:
·         Sermaye gideri bütçesi         
·         Yinelenen / işletme gideri bütçesi
Finansal planlama veya bütçeleme, genel iş yönetiminin ayrılmaz bir parçasıdır ve yönetim ekibindeki insanlar genellikle finansal açıdan işlevleri ve faaliyetleri planlamak için çok fazla zaman harcarlar. Küçük organizasyonlarda bu planlama süreci genellikle yazılmamış veya gayri resmidir ancak kuruluşlar büyüdükçe ve operasyonlarda genişledikçe bu gayri resmi finansal bütçeleme modası yetersiz kalır ve geniş dağınıklık ların gereklerini yerine getirmez kuruluşların manevraları.
Nasıl bir bütçe oluşturmak için:
Ağır miktarlarda ama bir bütçe bina karmaşık hesaplamalar ile etkileşim bir şey değildir rağmen. Önemli olan bütçenin ne kadar gerçekçi olduğu ve mali tahsislerde gerçekten ne yle gerçekleştirileceğinin resmini tasvir ettiğidir. Alt faaliyetlerin belirlenmesi ve planlanması ve her bir etkinlikle ilişkili maliyetlerin fiksasyonu veya tahmini için yeterli zaman verilmelidir. Alt faaliyetler ana faaliyetlerde birleştirilir ve maliyetler buna göre eklenir. Büyük ölçekli bir organizasyon için, ana faaliyetlerin ve maliyetlerin kaydedilmesiyle yönetim için bir özet hazırlanır.
Yinelenen, sermaye ve gelir bütçelerinde yer alan başlıklar, işletmelere farklılık gösterebilir, ancak genellikle aşağıdakileri içerebilir: