30 Haz 2019

Gelir Vergisi Oranları 2019


Gelir Vergisi Oranları 2019
Gelir Vergisi Oranları 2019
Gelir Vergisi : Gerçek kişilerin gelirleri üzerinden alınan dolaysız bir vergidir. 

Gelir vergisi, gelir vergisi beyannamesi ile ödenir. Gelir vergisi beyannamesi, Mart ayının 25 i akşamına kadar verilir.Gelir vergisi her yıl 2 eşit taksitte ödenir birinci taksit Mart ayı sonuna kadar, ikinci taksit ise Temmuz ayı sonuna kadar ödenir.


Gelir Kavramına Giren Kazanç ve İratlar 

-Ücretler
-Serbest meslek kazançları
-Menkul sermaye iratları
-Gayrimenkul sermaye iratları
-Ticari kazançlar
-Zirai kazançlar
-Diğer kazanç ve iratlar


2019 yılında ücret gelirlerine uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi Vergi oranı
18.000 TL’ye kadar % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için  2.700 TL, fazlası % 20
148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası    % 35


2019 yılında ücret dışındaki gelirlere uygulanacak gelir vergisi tarifesi

Gelir dilimi                                                                            Vergi oranı
18.000 TL’ye kadar                                                                      % 15
40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası % 20
98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası % 27
98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası    % 35

1 yorum: