Yayınlar

En Son Yayınlar

170 Yıllara Yaygın İnşaat Ve Onarım Maliyetleri Hesabı

159 Verilen Sipariş Avansları Hesabı

158 Stok Değer Düşüklüğü Karşılığı Hesabı

157 Diğer Stoklar Hesabı

153 Ticari Mallar Hesabı

152 Mamüller Hesabı

151 Yarı Mamüller Hesabı

Tek Düzen Hesap Planındaki Düzenleyici Hesaplar

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı

139 Şüpheli Diğer Alacaklar Karşılığı Hesabı

Bumerang - Yazarkafe